Veri sorumlusu Opr. Dr. Ahmet ALP “DR AHMET ALP KLİNİĞİ” olarak sorumluluklarımızın bilincinde kişisel verilerinizin varlığına saygı duyar, kişisel verilerinizin korunmasına değer verir, sizlerin de aynı özeni göstermesini bekler.

Veri sorumlusunun ilgili kişiyi aydınlatma yükümlülüğü kapsamda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla “DR AHMET ALP KLİNİĞİ” ile paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinize ilişkin sizleri bilgilendirmeyi amaçlar.

1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ ve İŞLEME NEDENLERİ

“DR AHMET ALP KLİNİĞİ” www.drahmetalp.tr kurumsal web sitesini ziyaretiniz nedeniyle resmi kurumlarla ilişkilerimizde faaliyetlerimizi yerine getirebilmek için sizlerin kişisel verilerini;

 • İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun Hükümlerine yönelik yasal sorumluluk ve “DR AHMET ALP KLİNİĞİ” nın meşru menfaati gereği iletişim formu ve online randevu formu doldurulması suretiyle veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olan yollarla toplamaktadır.
 • “DR AHMET ALP KLİNİĞİ” web sitesi ziyaretçisi tarafından “realself” uygulaması ile değerlendirme anketine katılınması suretiyle veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olan yollarla toplamaktadır.
 • “Facebook, Twitter, Linkedln, Telegram, Instagram, Youtube, WhatsApp ve MSN” uygulaması ile iletişim kurulması suretiyle veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olan yollarla toplamaktadır.
2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
VERİ GRUPLARI TANIMLAR
KİMLİK VERİSİ

Kişinin nüfus kayıt ve kimlik bilgilerine dair veri grubunda yer alan “Ad Soyad, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Anne Adı, Baba Adı, Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer, T.C. Kimlik Numarası, Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişilerin Ad Soyad vb.” veriler.

İLETİŞİM VERİSİ

Kişiye ulaşmak ve iletişim kurmak için kullanılabilecek veri grubunda yer alan “Telefon Numarası, Adresi, Elektronik Posta Adresi, Sosyal Medya Hesabı vb. ” veriler.

İŞLEM GÜVENLİĞİ VERİSİ

Bilgi teknolojileri araçlarında kullanılan veri grubunda yer alan “IP Adresi, Kullanıcı Parola, Şifre Verileri, Dijital İz (log) kayıtları vb.” veriler.

GÖRSEL VE İŞİTSEL KAYIT VERİSİ

Kişiye ait görüntü ve iletişim içeriği kayıtların olduğu veri grubunda yer alan “Fotoğraf, Reklam ve Etkinlik Görselleri, İletişim İçeriği vb.” veriler.

Yukarıda tanımlanan Web Sitesi Ziyaretçileri verileri işlenebilmektedir.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME HUKUKİ SEBEBİ

“DR AHMET ALP KLİNİĞİ” kişisel veri işleme faaliyetleri nedeniyle web sitesi ziyaretçileri veri öznesine ait kimlik verisi, iletişim verisi, işlem güvenliği verisi ve görsel ve işitsel kayıt verileri yürütülen iş süreçlerinde KVKK 5/2. Maddesinde tanımlanan hukuki sebeplere dayanarak işlenebilmektedir. Bu hukuki sebeplerin bulunduğu hallerde Açık Rıza hukuki sebebine dayanılarak işlenmemektedir. KVKK 5/2. Maddesinde tanımlanan hukuki sebeplerin bulunmaması halinde Aydınlatma Metinlerinde belirtilen konuya ilişkin açıklanan bilgilendirme kapsamında özgür iradeyle izin verilmesi halinde Açık Rıza hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

“DR AHMET ALP KLİNİĞİ” Mahkeme, Kişisel Verileri Koruma Kurumu gibi resmi kurumlarla olan hukuki işlem faaliyetleri kapsamında, web sitesi ziyaretçileri veri öznesine ait kimlik verisi, iletişim verisi, işlem güvenliği verisi ve görsel ve işitsel kayıt verileri, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçları için hukuki yükümlülüğünün yerine getirilmesi hukuki sebebine dayanarak kaydeder, saklar, aktarır.

“DR AHMET ALP KLİNİĞİ” “realself” uygulaması ile değerlendirme anketine katılınması hekim değerlendirme faaliyetleri kapsamında web sitesi ziyaretçileri veri öznesine ait kimlik verisi, iletişim verisi, işlem güvenliği verisi, görsel ve işitsel kayıt verisi yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçları için hukuki yükümlülüğünün yerine getirilmesi hukuki sebebine dayanarak kaydeder, saklar; açık rıza hukuki sebebine dayanarak aktarır; sağlık verilerini yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçları için açık rıza hukuki sebebine dayanarak kaydeder, saklar, aktarır.

“DR AHMET ALP KLİNİĞİ” “Facebook, Twitter, Linkedln, Telegram, Instagram, Youtube, WhatsApp ve MSN” uygulaması ile iletişim kurulması faaliyetleri kapsamında web sitesi ziyaretçileri veri öznesine ait kimlik verisi, iletişim verisi ve görsel ve işitsel kayıt verileri, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçları için açık rıza hukuki sebebine dayanarak kaydeder, saklar, aktarır.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Genel veya özel nitelikli kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen ancak bunlarla sınırlı olmayan sebep ve amaçlarla, saklama süreler aşılmamak üzere bilginin mahiyetine göre işlenme amacına uygun biçimde sınırlı olarak kişisel veri işleme işlemlerine tabi tutulmaktadır.

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi
5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

“DR AHMET ALP KLİNİĞİ” kişisel verilerin aktarılması konusunda öncelikle KVKK 8 ve 9. Maddelerde belirtilen sebeplerin olması halinde bu sebeplere dayalı olarak, KVKK 8 ve 9. Maddelerde belirtilen sebeplerin olmaması ve ihtiyaç halinde, ilgili kişinin Açık Rızasının bulunması halinde yurt içinde ve yurt dışında üçüncü kişilere aktarmaktadır.

“DR AHMET ALP KLİNİĞİ” ilgili kişinin Açık Rızasının ve KVKK 8. Ve 9. Maddelerdeki sebeplerin bulunmadığı durumlarda kişisel verileri yurt içinde ve yurt dışında üçüncü kişilere aktarmamaktadır.

“DR AHMET ALP KLİNİĞİ” web sitesiyle kişisel veri işleme faaliyetleri kapsamında; “Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi” amacıyla “Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati” hukuki sebeplerine dayanarak yurt içinde,

a) Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları (Mahkemeler, Kişisel Verileri Koruma Kurumu vb.),
b) Özel Hukuk Tüzel Kişileri (Tedarikçi, İş Ortağı Firma vb.),
c) Özel Hukuk Gerçek Kişileri (Serbest Muhasebeci, Avukat/lar vb.), kişisel veri aktarır.

Sizlerin izin vermesi ve sosyal medya uygulamasını kullanmanız halinde “DR AHMET ALP KLİNİĞİ” web sitesiyle ile kişisel veri işleme “realself” uygulaması ile değerlendirme anketine katılınması hekim değerlendirme faaliyetleri kapsamında web sitesi ziyaretçileri veri öznesine ait kimlik verisi, iletişim verisi, işlem güvenliği verisi, görsel ve işitsel kayıt verisi ve sağlık bilgisi verilerini yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçları için açık rıza hukuki sebebine dayanarak uygulamanın sürücülerinin yurt dışında olması nedeniyle yurt dışına aktarır.

Sizlerin izin vermesi ve sosyal medya uygulamasını kullanmanız halinde “DR AHMET ALP KLİNİĞİ” “Facebook, Twitter, Linkedln, Telegram, Instagram, Youtube, WhatsApp ve MSN” uygulaması ile iletişim kurulması faaliyetleri kapsamında web sitesi ziyaretçileri veri öznesine ait kimlik verisi, iletişim verisi ve görsel ve işitsel kayıt verileri, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçları için açık rıza hukuki sebebine dayanarak uygulamanın sürücülerinin yurt dışında olması nedeniyle yurt dışına aktarır.

6. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLAMASI SİLİNMESİ, İMHASI, YOK EDİLMESİ ve ANONİMLEŞTİRİLMESİ

“DR AHMET ALP KLİNİĞİ” elde ettiği kişisel verileri, yasal yükümlülüklerini ve iş süreçlerini yerine getirebilmesi amacıyla, uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda korunmasına ilişkin olarak KVKK başta olmak üzere, ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

İlgili mevzuat kuralları uyarınca, kişisel verilerin daha uzun süre saklanmasına izin verilen veya zorunlu tutulan haller ayrık olmak kaydıyla, hukuka uygun olarak işlemesine rağmen, işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalkması, kişisel verilerin işlenme amaçlarının sona ermesi durumunda, “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerin deki usul ve esaslar çerçevesinde kişisel veriler “DR AHMET ALP KLİNİĞİ” tarafından kendiliğinden, Mahkeme veya Kurul Kararıyla ya da ilgili kişinin talebinin uygun görülmesi üzerine silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

7. HAKLARINIZ ve BAŞVURMA KOLAYLIĞI

Kişisel Verilerin Korunması Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahibi olarak, Kanun da tanımlanan haklarınız ile ilgili, veri sorumlusu sıfatı ile “DR AHMET ALP KLİNİĞİ” ne başvurma hakkınız bulunmaktadır.

KVKK 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı ile ilgili taleplerinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerden başvurularınızı yazılı ve imzalı olarak Teşvikiye Mah. Valikonağı Cad. No 36/14 Şişli / İSTANBUL adresine konuya ilişkin ek bilgi ve belgeler ile bizzat elden iletebilir, posta yoluyla veya noter kanalıyla gönderebilir veya “ahmet.alp.1@hs01.kep.tr” adresine güvenli elektronik imzalı/mobil imzalı olarak elektronik posta olarak veya “DR AHMET ALP KLİNİĞİ” nde kayıtlı elektronik posta adresiniz üzerinden iletebilirsiniz.

“DR AHMET ALP KLİNİĞİ” tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre, tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranma gibi) istenebilir.

KVKK Aydınlatma Metni

WhatsAppWhatsApp Hattı