1983 yılında Erzincan’da dünyaya gelen Ahmet ALP, lise öğrenimini gördüğü Erzincan Lisesi’nden 1999 yılında birincilikle mezun oldu. Pamukkale Üni. Tıp Fakültesi’nde başladığı lisans öğretimini, yatay geçişle geçtiği Dokuz Eylül Üni. Tıp Fakültesi’nde tamamlayan ALP, ilk görevini ise Erzincan Devlet Hastanesi’nde Pratisyen Doktor olarak icra etti.

Ardından 2007-2012 yılları arasında Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Hastalıkları Kliniği’nde Asistan Doktor olarak görev yaparak tıpta uzmanlık alan ve sonrasında Eyüp Devlet Hastanesi’nde Operatör Doktor olarak görev alan Ahmet ALP, şu anda ise Nişantaşı’ndaki kendi muayenehanesinde KBB Uzmanı olarak hizmet vermektedir.

“Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Olgularda; Depresif Semptomların Beck Depresyon Ölçeği ile Değerlendirilmesi” konulu tezini başarıyla tamamlayan Op. Dr. Ahmet ALP’in, birçok ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde de yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.

Op. Dr. Ahmet Alp

WhatsAppWhatsApp Hattı